Všeobecné obchodní podmínky

Platí pro všechny! Jak pro Vás, tak pro nás. Můžete se spolehnout, že své slovo dodržíme!

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodě www.supervaky.cz, provozovaného Naďou Križanovou, IČ: 87377357.

Tyto podmínky jsou platné pro Českou republiku.

I. Objednávka - je rychlá a jednoduchá!

Objednávky přijímáme:

- Prostřednictvím našeho eshopu www.supervaky.cz
- Elektronickou poštou
- Telefonicky

Objednávka se stává závaznou až po kontrole objednávky našim zaměstnancem a následným potvrzením. V případě objednávky zboží s navrženou cenovou dohodou se objednávka stává závaznou až po oboustraném odsouhlašení dohodnuté ceny.

II. Dodací podmínky - dodáváme co nejrychleji můžeme!

Náš sklad se nachází v Ropici u Českého Těšína v golfovém obchodě Golfprovšechny.cz.
- vytvoříte-li objednávku do 13 hodin pracovního dne, zásilku odesíláme ještě ten den (platí pro sedací vaky skladem v Ropici)
- dodání vaků, které v Ropici skladem nemáme, Vás budeme kontaktovat (dodání je obvykle během 2-6 týdnů)

Způsoby dopravy u vaků skladem v Ropici:

Zásilková služba PPL

- cena dopravy při objednání 1 kusu sedacího vaku je 120 Kč (vč. DPH 20%)
- cena dopravy při objednání 2 kusů sedacích vaků je 120+80 Kč (= 200 Kč vč. DPH 20%)
 
- cena dopravy při objednání 3 kusů sedacích vaků je 120+80+80 Kč (= 280 Kč vč. DPH 20%)

- je-li objednané zboží skladem v Ropici, obvykle je doručeno následující pracovní den po expedici (při objednávce do 13h. daného dne, platí pro pracovní dny)
- před doručením Vaší objednávky se s vámi zásilková služba telefonicky spojí, proto je důležité uvést telefonní číslo při objednávání

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce. Pokud si přejete zaslat objednané zboží na jinou adresu než jakou jste vyplnili při objednávce, dejte nám, prosím, vědět zasláním e-mailu na adresu info@supervaky.cz nebo nám to sdělte telefonicky na čísle +420 777 014 536.

Vlastnické právo přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny včetně poštovného a převzetím zboží.

Způsoby dopravy u vaků, které nejsou skladem v Ropici:

Vlastní doprava firmy LB Bohemia, s.r.o. (výjimečně využívající služeb PPL)

- cena dopravy při objednání 1 kusu sedacího vaku je 168 Kč (vč. DPH 20%)
- cena dopravy při objednání 2 kusů sedacích vaků je 168+120 Kč (= 288 Kč vč. DPH 20%)
 
- cena dopravy při objednání 3 kusů sedacích vaků je 168+120+120 Kč (= 408 Kč vč. DPH 20%)

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce. Pokud si přejete zaslat objednané zboží na jinou adresu než jakou jste vyplnili při objednávce, dejte nám, prosím, vědět zasláním e-mailu na adresu info@supervaky.cz nebo nám to sdělte telefonicky na čísle +420 777 014 536.

Vlastnické právo přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny včetně poštovného a převzetím zboží.

III. Způsob platby

Dobírka
- zboží zaplatíte v hotovosti při doručení zboží přímo zásilkové službě

IV. Záruka na zboží

Na sedací vaky je záruka 24 měsíců. Nevztahuje se na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruka se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna prokázáním nákupu reklamovaného zboží v obchodě, důkazem o nákupu je daňový doklad (může být i v elektronické podobě, byl-li takto zaslán zákazníkovi provozovatelem obchodu).

V. Záruka vrácení zboží, zrušení objednávky - nakupujte bez rizika!

Pokud si přeje zákazník objednávku zrušit, musí ihned informovat provozovatele obchodu (emailem  na info@supervaky.cz nebo telefonicky na číslo +420 777 014 536). Pokud nebylo ještě zboží vyexpedováno, je objednávka provozovatelem stornována bezplatně.

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, a to bez udání důvodu a má právo na vrácení peněz. Lidově řečeno - zboží můžete do 14 dnů od doručení bez udání důvodu vrátit a my Vám vrátíme peníze! Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Podrobný návod navrácení zboží:

Odeslat e-mail na adresu info@supervaky.cz s textem: Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR (faktura číslo...) a požaduji vrácení uhrazené částky. Datum + jméno a příjmení.

Zboží pak kupující musí na vlastní náklady doručit na adresu uvedenou na Vaší faktuře spolu s přiloženou kopií výše uvedeného e-mailu.

Zboží odesílané a doručené zpět, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi (faktury). Po doručení zboží provozovateli je zákazníkovi vyplacena částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, případně ponížená o částku za opotřebení, a to převodem na bankovní účet. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Skutečně vynaložené náklady jsou součtem administrativních nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, obalové materiály, dopravné. Provozovatel má právo tyto náklady požadovat i v případě, že zákazník zásilku nepřevezme od doručovatele nebo objednávku zruší až po jejím odeslání.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám 100% ceny zboží zašleme bankovním převodem na Váš účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VI. Reklamační řád - jsme čestní, zásadoví a spravedliví!

Záruční podmínky se řídí platnými právními normami a reklamačním řádem.

1. Reklamací zjištěné vady či poškození můžete uplatnit bez zbytečného prodlení telefonicky na tel. +420 777 014 536 nebo elektronickou poštou na adresu info@supervaky.cz. Po předchozím kontaktu můžete zaslat zboží včetně daňového dokladu (faktury), příp. záručního listu a přesné specifikace závady poštou na adresu LB BOHEMIA, s.r.o., Sovadinova 841/10, 690 02  Břeclav.

2. Oznámení o vadách musí obsahovat: Jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo faktury, popis vady, popis jejího vzniku a datum vzniku.

3. Zboží musí být dodáno kompletní včetně kopií dokumentace (dodací list, záruční list). Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, má zákazník právo na výměnu věci za bezvadnou nebo na finanční vyrovnání; při vadě odstranitelné má zákazník právo na její včasné, řádné a bezplatné odstranění.

4. Pokud dojde balík poškozený tak, že může být poškozené i zboží, zkontrolujte za přítomnosti pracovníka doručovací služby zboží s dodacím listem a sepište zápis o zjištěném stavu. Zboží v takovém případě nepřebírejte a informujte prodávajícího.

5. Pokud prodávající odešle odlišné zboží, než jaké je uvedeno na zákazníkově objednávce, má zákazník právo na výměnu za správné zboží (náklady na výměnu hradí prodávající). Výměna je možná pouze v případě, že odeslané zboží bude nepoužité a v původním obalu.

6. Pokud dojde k zákazníkově omylu při vyplňování objednávky, bude zboží vyměněno za požadované, ale ve stejné nebo vyšší hodnotě (náklady hradí zákazník). Výměna je možná pouze v případě, že zboží bude nepoužité a v původním obalu.

7. Neuznána bude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného a neodborného užívání. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží a funkčních vlastností stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Při takto vzniklých vadách na zboží nevzniká nárok na reklamaci.

8. V případě odesílání zboží kupujícím zpět prodávajícímu musí kupující zboží zabalit do původního obalu. Pokud to není možné, zajistí obal náhradní, ale potom nese odpovědnost za vady na zboží vzniklé při přepravě nedostatečnou ochranou zboží.

VII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Provozovatel neposkytuje žádné údaje o zákaznících a objednávkách žádným třetím osobám.

Provozovatel si vyhrazuje právo obsah obchodu bez předchozího upozornění změnit či upravit (parametry a obrázky, texty, ceny apod.). Všechny obrázky a barvy mají pouze informativní charakter a mohou se odlišovat od skutečné podoby výrobku. Provozovatel neručí za technické specifikace a popisy zboží, které jsou přebírány od dodavatelů a výrobců a mohou někdy obsahovat drobné odchylky.

VIII. Autorská práva

Veškeré informace zveřejněné v obchodě jsou chráněny autorským zákonem. Žádná jejich část nesmí být kopírována ani zpřístupněna jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Při porušení autorských práv bude provozovatel obchodu požadovat kromě sjednání okamžité nápravy také náhradu způsobené škody.

Všechny nabízené produkty jsou v souladu s českými a evropskými normami a předpisy.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

IX. Závěrečná ustanovení - náš zákazník je pro nás vším!

Kupující zasláním objednávky potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s obchodními podmínkami a cenou zboží včetně poštovného. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.